Kompleksowy symulator lokomotywy elektrycznej serii EP09 przeznaczony jest do szkolenia maszynistów kolejowych pociągów pasażerskich i towarowych, jak również treningu umiejętności bardziej zaawansowanych, niezbędnych w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych.
 
 MG 0058
 
Wnętrze kabiny symulatora jest kopią kabiny lokomotywy EP09. Wszystkie urządzenia sterownicze, pomiarowe i kontrolne są zastąpione imitatorami, których wygląd zewnętrzny, wskazania względnie oddziaływanie na operatora jest identyczne jak w pojeździe rzeczywistym.
 
 MG 0029a
 
Symulator wyposażony jest w najnowocześniejszy system komputerowej generacji obrazu (CGI). Układ projekcyjny zapewnia doskonały, zbliżony do rzeczywistego obraz widziany przez przednią szybę kabiny. W trakcie symulowanej jazdy możliwa jest zmiana warunków atmosferycznych i widzialności. Możliwy jest również wybór pory doby i pory roku. Układ wizualizacji współpracuje z bazą danych dowolnej linii kolejowej rzeczywistej lub specjalnie zaprojektowanej do celów szkoleniowych, która jest konfigurowana i rozbudowywana według zapotrzebowania użytkownika. Układ ruchu o 6 stopniach swobody zapewnia odwzorowanie wszystkich odczuć pochodzących od przeciążeń, jakich doznaje człowiek w czasie jazdy rzeczywistą lokomotywą, łącznie z odwzorowaniem zjawisk związanych ze wzajemnym oddziaływaniem lokomotywy ze składem wagonów. W symulatorze zapewniona jest pełna symulacja efektów dźwiękowych słyszalnych wewnątrz rzeczywistej kabiny lokomotywy, symulacja pracy instalacji wraz ze wskazaniami wszystkich przyrządów oraz programowana symulacja awarii i niesprawności instalacji lokomotywy i pociągu, a także rejestracja dowolnych parametrów w trakcie symulowanej jazdy.

czytaj więcej ...

 
Oprogramowanie symulatora umożliwia łatwe zmiany oznakowania linii kolejowej, ustawienia nieruchomych przeszkód na torze oraz ruchomych obiektów na przejazdach z możliwością symulacji kolizji z tymi przeszkodami. W wirtualnym środowisku kolejowym można umieszczać "pociągi widma", dla zainscenizowania wszystkich normalnych i nienormalnych sytuacji ruchowych łącznie z katastrofami. Wzbogaca to znacznie złudzenie rzeczywistości. W trakcie symulowanej jazdy ustawianie dróg przebiegu na poszczególnych stacjach jest automatycznie związane z ustawianiem prawidłowych wskazań sygnalizatorów w sposób analogiczny jak w urządzeniach "srk" najnowszej generacji, przy czym wskazanie każdego sygnalizatora można dowolnie zmienić, symulując w ten sposób awarię.
 
Nadzór nad pracą symulatora oraz przebiegiem ćwiczenia prowadzony jest za pomocą stanowiska instruktora zainstalowanego w osobnym pomieszczeniu.
 
 MG 0156 
 
Doświadczony maszynista kolejowy posiada umiejętności prawidłowego zachowania się w różnych, niejednokrotnie bardzo stresujących sytuacjach. Takie doświadczenie zdobywa się latami. Szkolenie na symulatorze umożliwia nabycie właściwych nawyków w bardzo krótkim czasie, ponieważ symulator wyposażony jest w nowoczesny system komputerowy, a układ projekcyjny zapewnia, zbliżony do rzeczywistego obraz widziany przez przednią szybę kabiny. Układ ruchu zapewnia odwzorowanie wszystkich odczuć pochodzących od przeciążeń jakich doznaje człowiek w czasie jazdy rzeczywistą lokomotywą. W symulatorze zapewniona jest pełna symulacja efektów dźwiękowych słyszalnych wewnątrz rzeczywistej kabiny lokomotywy.
 
Stosując techniki symulacji można wytrenować wiele umiejętności praktycznie niemożliwych do wyćwiczenia tradycyjnymi metodami.
 
 
Wymierne korzyści to:
   • obniżenie kosztów szkolenia maszynisty
   • krótszy czas szkolenia
   • zmniejszenie wypadkowości
   • oszczędności energii w wyniku energooszczędnego prowadzenia pociągów
 
 
 

zwiń text

Galeria Symulator

Symulator jest urządzeniem, które spełnia wymagania w zakresie podstawowego szkolenia maszynistów kolejowych pociągów pasażerskich i towarowych, jak również treningu umiejętności bardziej zaawansowanych, niezbędnych w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych.